ทัวร์โรงงาน

fac (2)

สำนักงาน

fac (7)

ห้องตัวอย่าง

fac (1)

พนักงานของเรา

fac (6)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประมวลผล CNC

fac (4)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิต

fac-(5)

ห้องวัตถุดิบ

fac (3)

อุปกรณ์การผลิต

fac (8)

อุปกรณ์แปรรูป